2.3 WooCommerce variabel product

Variabel product

Variabele producten zijn een producttype in WooCommerce waarmee u een reeks variaties op een product kunt aanbieden, met controle over prijzen, voorraad, afbeeldingen en meer voor elke variant. Ze kunnen worden gebruikt voor een product zoals een shirt, waar u een groot, gemiddeld en klein en in verschillende kleuren kunt aanbieden.

Voor een direct overzicht van de onderwerpen klik op of + teken

Een variabel product toevoegen

Stap 1. Het producttype instellen
Om een ​​variabel product toe te voegen, een nieuw product maken of een bestaand product bewerken.

 1. Ga naar: WooCommerce> Producten.
 2. Selecteer de knop Product toevoegen of Bewerk een bestaand product. De productgegevens worden weergegeven.
 3. Selecteer Variabel product uit de vervolgkeuzelijst Productgegevens.

Woocommerce-variabele-producten-Selecting-variable-product

Stap 2. Kenmerken toevoegen om te gebruiken voor variaties

Voeg in het gedeelte eigenschappen attributen toe voordat u variaties maakt
– gebruik globale kenmerken die je in de hele site kan gebruiken of definieer aangepaste kenmerken die specifiek zijn voor een product.

Globale kenmerken

Om een ​​algemeen attribuut te gebruiken:

 1. Kies er een uit de vervolgkeuzelijst en voeg toe.
 2. Kies Alles selecteren om alle kenmerken aan het variabel product toe te voegen (indien van toepassing).
 3. Vink het vakje Gebruikt voor variaties aan om WooCommerce te vertellen dat het voor uw variaties is.

Woocommerce-variabele-producten-Adding-Global-Attribute-to-Product

Algemene kenmerken toevoegen aan een product

Woocommerce-variabele-producten-Setting-Up-Global-Attributes

Algemene kenmerken instellen

Aangepaste kenmerken die specifiek zijn voor het product

Als u nieuwe kenmerken toevoegt die specifiek zijn voor dit product:

1 / Selecteer Aangepast productkenmerk en Toevoegen.

Woocommerce-variabele-producten-Adding-Custom-Attributes

Aangepaste kenmerken aan een product toevoegen

2 / Geef het attribuut een naam (bijvoorbeeld formaat),

3 / stel waarden in gescheiden door een verticale buis(pipeline) (bijv. Klein | medium | groot)

4 / Schakel het selectievakje Gebruikt voor variaties in.

Woocommerce-variabele-producten-Setting-Up-Custom-Attributes-for-Variations

5 / Sla attributen op.

Stap 3. Varianten toevoegen

Als u een variant wilt toevoegen, gaat u naar het gedeelte Variaties in de metagegevens van Productgegevens.

Handmatig een variatie toevoegen

1 / Selecteer Variatie toevoegen in het vervolgkeuzemenu en klik op Go

Woocommerce-variabele-producten-add-variation

2 / Select attributes voor uw variant. Als u aanvullende gegevens wilt wijzigen, klikt u op het driehoekje om de variant uit te vouwen.

Woocommerce-variabele-producten-any-color-any-size

3 / Bewerk alle beschikbare gegevens. Het enige vereiste veld is Normale prijs.

4 / Wijzigingen opslaan.

Veel variaties bewerken

Als u meer dan 10 variaties hebt, gebruikt u de knoppen om vooruit en achteruit door de lijst te bladeren. Elke keer dat u naar een nieuwe reeks variaties navigeert, wordt de vorige set opgeslagen. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens worden opgeslagen.

Woocommerce-variabele-producten-variations-pagination

Standaardinstellingen instellen

We raden aan om standaard de standaardwaarden in te stellen voor variaties. In het voorbeeld hebben we geen standaardinstellingen ingesteld, zodat gebruikers direct vanaf de productpagina elke kleur en grootte kunnen kiezen.

Woocommerce-variabele-producten-settings-defaults

Als u wilt dat een bepaalde variatie al is geselecteerd wanneer een gebruiker de productpagina bezoekt, kunt u deze instellen. Hierdoor kan de knop Toevoegen aan winkelwagentje ook automatisch op variabele productpagina’s worden weergegeven.

U kunt alleen standaardwaarden instellen nadat er ten minste één variatie is gemaakt.

Variatie Gegevens

Elke variatie kan worden toegewezen.

Algemeen:

 • Ingeschakeld – Schakel de variatie in of uit.
 • Downloadbaar – Als dit een downloadbare variant is.
 • Virtueel – Als dit product niet fysiek of verzonden is, worden verzendinstellingen verwijderd.
 • Normale prijs (verplicht) – Stel de prijs in voor deze variant.
 • Uitverkoopprijs (optioneel) – Stel een prijs in voor deze variatie wanneer deze te koop is.
 • Belastingstatus – Belastbaar, alleen verzendkosten, geen.
 • Belastingklasse – Belastingklasse voor deze variant. Handig als u variaties aanbiedt die verschillende belastingbanden omspannen.
 • Downloadbare bestanden – Geeft aan of downloadbaar is geselecteerd. Voeg bestand (en) toe voor klanten om te downloaden.
 • Downloadlimiet – Toont of downloadbaar is geselecteerd. Stel in hoe vaak een klant de bestanden kan downloaden. Laat blanco voor onbeperkt.
 • Vervaldatum downloaden – Geeft aan of downloadbaar is geselecteerd. Stel het aantal dagen in voordat een download verloopt na aankoop.

Voorraad:

 • SKU – Als u SKU’s gebruikt, stelt u de SKU in of laat u deze leeg om de SKU van het product te gebruiken.
 • Voorraadbeheer – Beheer voorraad op variatieniveau.
 • Voorraadhoeveelheid – Toont of Voorraad beheren geselecteerd is. Voer de hoeveelheid in. Voorraad voor de specifieke variant, of blanco gelaten om de voorraadinstellingen van het product te gebruiken.
 • Backorders toestaan ​​- kies hoe backorders moeten worden verwerkt.
 • Voorraadstatus – Stel de status in van de voorraad van uw variatie.
 • Individueel verkocht – Per order slechts 1 product toestaan. (Dit is de instelling die wordt gebruikt voor het product zelf. U kunt geen specifieke variatie instellen om slechts eenmaal per bestelling te worden verkocht.)

Voorraadstatus kan op alle varianten tegelijk worden toegepast op In voorraad of Niet op voorraad. Bulk-update onder Variaties.

Woocommerce-variabele-producten-setstockstatus-variations

Verzenden

 • Verzendgewicht – Gewicht voor de variatie, of blanco gelaten om het gewicht van het product te gebruiken.
 • Afmetingen – Hoogte, breedte en lengte voor de variant, of blanco om de afmetingen van het product te gebruiken.
 • Verzendklasse – Verzendklasse kan van invloed zijn op verzending. Stel dit in als dit verschilt van het product.

Gelinkte producten

 • Upsells
 • Cross-sells
 • Grouped

Als de SKU, het gewicht, de afmetingen en de voorraadvelden niet zijn ingesteld, neemt het de waarden over die aan het variabele product zijn toegewezen. Prijsvelden moeten worden ingesteld per variant.

Voeg een afbeelding toe voor de variant
 • Breid de variatie uit.
 • Klik op de plaatsaanduiding voor een blauwe afbeelding (screenshot).
 • Selecteer de afbeelding die u wilt gebruiken.
 • Opslaan.

Woocommerce-variabele-producten-1

Om tijd te besparen, kunt u een kopie van een product en de varianten maken om vergelijkbare producten te maken. Meer informatie over: bekijk een product dupliceren.

U kunt variaties in bulk bewerken door in de vervolgkeuzelijst het specifieke gewenste gegeven te selecteren. In dit voorbeeld wil ik prijzen voor alle varianten bewerken.

Woocommerce-variabele-producten-set-regular-prices

U kunt Varianten van alle kenmerken maken selecteren om WooCommerce elke mogelijke combinatie van varianten te laten maken.

Woocommerce product dupliceren-create-variations-from-all-attributes

Als uw voorbeeld twee kenmerken had: kleur (met waarden blauw en groen) en formaat (met waarden Large en Small), worden de volgende variaties gemaakt:

 • Large Blauw
 • Large Groen
 • Small Blauw
 • Small groen

Als u later extra kenmerken toevoegt, kan het variabelen die moeten worden geherdefinieerd om de variatiecombinaties correct te laten werken.

Op de frontend krijgt de gebruiker bij het bekijken van een variabel product vervolgkeuzelijsten om variatieopties te selecteren. Door opties te selecteren, wordt informatie over de variatie weergegeven, inclusief beschikbare voorraad en prijzen.

Woocommerce-variabele-producten-2

Als de gebruiker probeert op de grijze knop toevoegen aan winkelwagentje te klikken voordat een kenmerk wordt gekozen, verschijnt een bericht met de vraag om de kenmerken te selecteren.

Op de pagina met het productoverzicht wordt Add to Cart niet weergegeven omdat eerst een variant moet worden gekozen voordat de winkelwagen wordt toegevoegd aan de productpagina.

Woocommerce-variabele-producten-variable-product-sale