2.4 WooCommerce product verzendklassen

Verzendklassen kunnen worden gebruikt om producten van een vergelijkbaar type te groeperen en die door sommige verzendmethoden worden gebruikt, zoals flat rate shipping, om verschillende tarieven voor verschillende productklassen te bieden.

Met verzendklassen en flat rate shipping bijvoorbeeld, is het mogelijk om verschillende vaste kosten te maken voor verschillende productsoorten, zoals bulk producten en kleine items.

Verzendklassen worden gebruikt om producten te groeperen – ze worden niet rechtstreeks gebruikt om verzendtarieven aan klanten aan te bieden. Als u verzendtarieven wilt instellen, configureert u verzendzones en voegt u vervolgens de kosten van uw verzendklasse toe aan een verzendmethode, zoals vast tarief(flat rate).

Verzendklassen toevoegen

1. / Ga naar: WooCommerce> Instellingen> Verzending> Verzendklassen.

Het scherm geeft een overzicht van bestaande klassen.

woocommerce-verzendklassen

2 / Klik op de knop Verzendklasse toevoegen onder de tabel.

Een nieuwe rij verschijnt.

woocommerce-verzendklassen- toevoegen-shipping-class

3 / Voer een verzendklasse naam en beschrijving in.

Slug (unique identifier) kan leeg worden gelaten en automatisch worden gegenereerd, of u kunt er één invoeren.

4 / Verzendklassen opslaan.

Verzendklassen bewerken en verwijderen

Om een verzendklasse te bewerken of te verwijderen:

1 / Beweeg met de muis over de verzendklasse. Opties verschijnen.

2 / Klik op Bewerken om de naam, slug of beschrijving te wijzigen. Of klik op Verwijderen om de verzendklasse te verwijderen.
3 / Verzendklassen opslaan.

woocommerce-verzendklassen-1

Verzendklassen toewijzen aan een product

Om deze tarieven toe te passen op een specifieke klasse van producten (bijvoorbeeld omvangrijke of zware items), moet u ze toewijzen aan een product.

1 / Ga naar: WooCommerce> Producten.

2 / Selecteer het product en klik op Bewerken.

woocommerce-verzendklassen-edit-product

3 / Ga naar Verzenden en selecteer de Verzendklasse in de vervolgkeuzelijst.
Eenvoudig product – Verzendklasse
Variabel product – Verzendklasse

Elk product kan één verzendklasse hebben.

4 / Selecteer de producten en werk deze bij om de wijzigingen op te slaan.

woocommerce-verzendklassen-Classes-Product-Shipping-Class
Eenvoudig product
woocommerce-verzendklassen-Classes-Product-Variations-Shipping-Class
Variabel product

Bulkbewerking Verzendklassen

Verzendklassen bulksgewijs bewerken:

1 / Ga naar: WooCommerce> Producten.

2 / Selecteer de producten die u wilt bewerken door vakjes aan de linkerkant in te vinken.

woocommerce-verzendklassen-Classes-Bulk-Product-Edit

3 / Selecteer Bewerken in de vervolgkeuzelijst Bulkacties en vervolgens Toepassen. Een nieuw scherm verschijnt.

4 / Selecteer een verzendklasse in de vervolgkeuzelijst.

5 / Update om wijzigingen op te slaan.

woocommerce-verzendklassen-Classes-Bulk-Shipping-Class-Edit