4.4 WooCommerce product verzendklassen

WooCommerce product verzendklassen kunnen worden gebruikt om producten van een vergelijkbaar type te groeperen en die door sommige verzendmethoden worden gebruikt, zoals forfaitaire verzendkosten, om verschillende tarieven voor verschillende productklassen te bieden.

Met verzendklassen en forfaitaire verzendkosten is het bijvoorbeeld mogelijk om verschillende vaste kosten te maken voor verschillende producttypen, zoals grote items en kleine items.

Verzendklassen worden gebruikt om producten te groeperen – ze worden niet direct gebruikt om verzendtarieven aan klanten aan te bieden. Als u verzendtarieven wilt instellen, configureert u verzendzones en voegt u vervolgens de kosten van uw verzendklasse toe aan een verzendmethode, zoals vast tarief.

Verzendklassen toevoegen 

1. / Ga naar : WooCommerce> Instellingen> Verzending> Verzendklassen

4.4 woocommerce product verzendklassen-1

Het scherm geeft een overzicht van bestaande klassen.

2 / Klik op de knop Verzendklasse toevoegen onder de tabel. Een nieuwe rij verschijnt.

4.4 woocommerce product verzendklassen-2

3 / Voer een verzendklasse naam en beschrijving in. Slug (unique identifier) ​​kan leeg worden gelaten en automatisch worden gegenereerd, of u kunt er één invoeren.

4 / Verzendklassen opslaan.

Verzendklassen bewerken en verwijderen

Om een ​​verzendklasse te bewerken of te verwijderen:

1 / Beweeg de cursor over de naam van de verzendklasse. Opties verschijnen.

2 / Klik op Bewerken om de naam, slug of beschrijving te herzien. Of klik op Verwijderen om de verzendklasse te verwijderen.

4.4 woocommerce product verzendklassen-3

3 / Verzendklassen opslaan

Verzendklasse aan producten toewijzen

Om deze tarieven toe te passen op een specifieke klasse producten (bijv. Omvangrijke of zware items), moet u deze toewijzen.

1 / Ga naar : WooCommerce> Producten

2 / Selecteer het product en klik op Bewerken

4.4 woocommerce product verzendklassen-4

3 / Ga naar Verzenden en selecteer de Verzendklasse in de vervolgkeuzelijst.

4.4 woocommerce product verzendklassen-5

Eenvoudig product – verzendklasse

4.4 woocommerce product verzendklassen-6

Variabel product – Verzendklassen

Elk product kan één verzendklasse hebben.

4 / Werk het product bij om wijzigingen op te slaan.

Bulk-bewerk verzendklassen

Verzendklassen bulksgewijs bewerken:

1 / Ga naar : WooCommerce> Producten

2 / Selecteer de producten die u wilt bewerken door vakjes aan de linkerkant in te vinken.

4.4 woocommerce product verzendklassen-7

3 / Selecteer Bewerken in de vervolgkeuzelijst Bulkacties en vervolgens Toepassen. Een nieuw scherm verschijnt.

4 / Selecteer een verzendklasse in de vervolgkeuzelijst.

4.4 woocommerce product verzendklassen-8

5 / Update om de wijzigingen op te slaan.